THÁNH LỄ TẠ ƠN VÀ PHIÊN KHAI MẠC MỞ ÁN PHONG CHÂN PHƯỚC VÀ PHONG THÁNH CHO TÔI TỚ CHÚA, ĐỨC CHA PIERRE LAMBERT DE LA MOTTE

Thứ bảy - 13/01/2024 10:03
Thánh lễ tạ ơn và Phiên khai mạc cuộc điều tra án phong chân phước và phong thánh cho Tôi tớ Chúa, Đức cha Pierre Lambert de la Motte đã được mở ra ngày 13/01/2024, tại Trung tâm Thánh Mẫu Tàpao (TTTM Tàpao), Giáo phận Phan Thiết (GPPT).
 1. PHIÊN KHAI MẠC CUỘC ĐIỀU TRA CẤP GIÁO PHẬN
Trong tiếng hát bài ca Veni Creator Spiritus – Cầu xin Chúa Thánh Thần, đoàn rước Đức Giám mục Giuse Đỗ Mạnh Hùng, Ban điều tra vụ án, Cáo thỉnh viên, Lục sự Phiên khai mạc, Cha Thư ký Tòa Giám mục và hai người đọc Tiểu sử Tôi tớ Chúa tiến về Quảng trường Trung tâm.

Mở đầu phiên khai mạc, Đức cha Giuse dâng lời nguyện: “như từ buổi sơ khai Ngài đã cử Thánh Thần đến thánh hóa Giáo Hội và sai đi rao giảng Tin Mừng cứu độ, xin Chúa tiếp tục tuôn đổ ơn Chúa Thánh Thần cho tiến trình án phong chân phước và phong thánh của Đức cha Pierre Lambert de la Motte”.

Phiên khai mạc cuộc điều tra án phong chân phước và phong thánh cho Tôi tớ Chúa, Đức cha Pierre Lambert de la Motte, diễn ra gồm ba phần chính: Công bố Hồ sơ Khởi sự Án phong thánh; Công bố Hồ sơ của Phiên Tòa và Tuyên thệ.

Công bố hồ sơ Khởi sự Án phong thánh
Phần này có các Hồ sơ được công bố như:
 • Bản tóm tắt cuộc đời và sứ vụ của Tôi tớ Chúa Pierre Lambert de La Motte;
 • Thư chuyển giao thẩm quyền của Đức Hồng y Tổng Giám mục Bangkok cho Đức Giám mục GPPT;
 • Thư chấp thuận việc chuyển giao thẩm quyền của Bộ Phong Thánh.
Công bố Hồ sơ của Phiên Tòa
Lục sự phiên khai mạc công bố tiến trình thủ tục tố tụng của phiên họp. Ngoài Đức cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng, Giám mục GPPT, Giám mục đương quyền của vụ án còn có tất cả các thành viên ban điều tra vụ án đã được Đức cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng, Giám mục GPPT, bổ nhiệm theo Giáo luật như:
 • Cha Giuse Hồ Sĩ Hữu, Tổng đại diện GPPT, Đại diện Giám mục đương quyền của vụ án;
 • Cha GB. Nguyễn Hồng Uy, Đại diện Tư Pháp GPPT, Biện lý vụ án;
 • Cha Phêrô Nguyễn Quốc Việt, Đại diện Tư pháp Giáo phận Xuân Lộc, Lục sự vụ án;
 • Sœur Matta Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, Hội dòng MTG Nha Trang, Phó Lục sự vụ án.
Trong vai trò là Cáo thỉnh viên của vụ án do Hội đồng Giám mục Việt Nam (HĐGMVN) bổ nhiệm, cha Giêrônimô Bùi Thiện Thảo, Dòng Đa Minh đã công bố Thỉnh nguyện thư (Libellus) ngày 14 tháng 8 năm 2023 và đệ trình lên Đức cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng, xin Đức cha khởi sự vụ án phong chân phước và phong thánh cho Đức Cha Pierre Lambert de La Motte cấp Giáo phận.

Liền sau đó, cha Thư ký Tòa Giám mục lần lượt công bố các văn bản:
 • Biên bản đồng thuận của HĐGMVN về việc để Đức Giám mục Giuse Đỗ Mạnh Hùng mở án xin phong Chân phước và phong Thánh cho Đức cha Lambert cấp Giáo phận;
 • Bản Nihil Obstat của Bộ Phong Thánh với việc xác nhận không có gì ngăn cản việc tiến hành mở án phong chân phước và phong thánh cho Tôi tớ Chúa, Pierre Lambert de La Motte, chiếu theo “Những quy tắc phải tuân giữ trong các cuộc điều tra được thực hiện bởi Giám mục trong các vụ án phong thánh”;
 • Sắc chỉ của Đức cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng, Giám mục GPPT, về việc khởi sự vụ án;
 • Quyết định của Đức cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng trong việc thiết lập tòa án điều tra án phong chân phước và phong thánh của Tôi tớ Chúa, Đức cha Pierre Lambert de la Motte cấp Giáo phận.
Tuyên thệ
Chiếu theo Huấn thị Sanctorum Mater, điều 86, trong phiên họp đầu tiên của cuộc điều tra, vị chủ tọa và các nhân viên điều tra vụ án phải tuyên thệ trung thực thi hành chức vụ và giữ bí mật nhiệm vụ. Theo đó, Đức Giám mục đương quyền của vụ án, cha Tổng Đại diện, cha Biện lý vụ án, cha Lục sự vụ án và Sœur Phó Lục sự vụ án lần lượt đặt tay trên sách Tin Mừng tuyên thệ lời thề trung thành khi thi hành một chức vụ nhân danh Giáo hội.

Người tuyên thệ cuối là vị Cáo Thỉnh viên - cha Giêrônimô Bùi Thiện Thảo. Trước khi đặt tay lên sách Tin Mừng tuyên thệ, ngài đã trình danh sách những chứng tá và nhân chứng để điều tra, thẩm vấn, cho Đức cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng, Giám mục đương quyền của vụ án.

Sau cùng, cha Phêrô Nguyễn Quốc Việt, Lục sự của vụ án, đọc bản tóm kết Phiên khai mạc cho toàn thể cộng đoàn. Phiên khai mạc cuộc điều tra cấp Giáo phận án phong chân phước và phong thánh cho Tôi tớ Chúa kết thúc bằng lời cầu nguyện chung của cộng đoàn qua “Kinh xin ơn nhờ lời chuyển cầu của Đức cha Pierre Lambert de la Motte”.
 1. THÁNH LỄ TẠ ƠN
Thánh lễ tạ ơn trong ngày hành hương tại TTTM Tàpao cầu nguyện cho tiến trình phong chân phước và phong thánh của Đức cha Pierre Lambert de la Motte do Đức cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng chủ sự.

Hiện diện trong Thánh lễ có Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng, Chủ tịch HĐGMVN; quý Đức cha trong HĐGMVN; Đức cha Joseph Chusak Sirisut - Chủ tịch HĐGM Thái Lan và quý cha thư ký trong HĐGM Thailand; Đức cha Jean Bapstiste Jung Shin Chul, Giám mục Giáo phận Incheon – Hàn Quốc và quý cha; Cha Etienne Frécon - Phó Tổng quyền Hội Thừa sai Hải ngoại Paris; Đức ông Salvinu Micallef, nguyên Giám đốc Hội Giáo Hoàng Truyền giáo; Đức ông Emmanuel Agius, nguyên Khoa Trưởng Khoa Thần học của Đại học Malta; quý Cha Giám đốc, quý Cha giáo và Chủng sinh các Đại Chủng viện; quý Cha quản hạt, quý Viện phụ, quý Đức ông, quý Cha đồng tế, quý Tu sĩ Nam nữ; quý nữ tu các Hội dòng MTG Việt Nam và hải ngoại; các Hội viên Hiệp hội Tín hữu MTG, quý cựu chủng sinh Chủng viện Lâm Bích, Nha Trang; ca viên của các ca đoàn trong Giáo phận Phan Thiết và hơn hai mươi ngàn anh chị em giáo dân khắp nơi tựu về.

Mở đầu Thánh lễ, Đức cha chủ tế mời gọi cộng đoàn phụng vụ dâng lời tạ ơn Thiên Chúa vì hai biến cố đặc biệt: kỷ niệm Kim Khánh 50 năm thành lập GPPT và Nghi thức mở án phong chân phước và phong thánh cho Đức cha Pierre Lambert de la Motte, vị Giám mục tiên khởi Giáo phận Đàng Trong Việt Nam.

Trong bài giảng, Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Chí Linh, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Huế, nguyên Chủ tịch HĐGMVN, mời gọi cộng đoàn thực hiện ba cuộc hành hương nhìn về sợi chỉ đỏ xuyên suốt nối kết ba sự kiện “Đức Mẹ Tàpao, 50 năm GPPT và câu chuyện Đức cha Lambert de la Motte”. Bằng cũng giọng vui tươi, dí dỏm, ngài nói về mẫu số chung của ba sự kiện chính là Hồng ân Thiên Chúa bao phủ suốt dòng lịch sử nhân loại:
“Với cuộc đời Đức Mẹ, ngay trong lần viếng thăm bà Elisabeth, Đức Mẹ đã vui sướng ca lên: “Từ nay hết mọi đời sẽ khen tôi diễm phúc”. Quả thật, cuộc đời Đức Mẹ là một cuộc đời đan kín thử thách gian nan, nhưng cuộc đời đó vẫn là một cuộc đời diễm phúc. Từ hai tiếng “xin vâng”, Mẹ đã mở ra một dòng dõi mỗi lúc một đông đảo những người yêu mến và ước ao sống như Mẹ”.

…Trên khắp mặt địa cầu, trong mọi cộng đoàn dòng tu hoặc giáo xứ, lúc nào cũng vang lên lời ca tụng dành cho Mẹ. Mẹ được yêu mến khắp mọi nơi trên cả hành tinh này. Thế giới hơn hai nghìn năm qua đã từng trải bao nhiêu đổi thay thăng trầm, những con số người yêu mến Mẹ vẫn không ngừng gia tăng. Lời kinh “Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa” vẫn tiếp tục vang vọng muôn nơi, hòa quyện với nhau thành bản hợp ca mọi nơi mọi thời nhân loại dâng lên Thiên Chúa.

Đó là điều đang diễn ra ngay tại trung tâm hành hương Tàpao ngày hôm nay. Ai trong chúng ta cũng đều yêu mến Mẹ. Ai trong chúng ta cũng muốn đến với Mẹ. Ai trong chúng ta cũng tín nhiệm Mẹ, trao gửi cho Mẹ vui buồn sướng khổ, ai trong chúng ta cũng đều muốn hoà lời với đồng đạo đồng bào để tỏ lòng yêu mến Mẹ. Đến với Mẹ tại đây, chúng ta an tâm trở về đời thường với một lòng yêu mến thiết tha hơn, với một sự an tâm sâu lắng hơn. Và đó chính là món quà cao quý nhất Mẹ Tàpao ban cho mỗi người chúng ta”.

Với cuộc hành hương thứ hai, Đức Tổng dẫn cộng đoàn trở về cột mốc 50 năm lịch sử GPPT, gắn liền với Mẹ Tàpao. Ngài kể về lịch sử cận đại của dân tộc và Giáo Hội Việt nam chồng chất đau thương của chiến tranh, nghèo đói, bấp bênh. Nhưng dù có biến thay thăng trầm thế nào, lòng yêu mến Mẹ Tàpao vẫn bền bỉ kiên vững.

Với cuộc hành hương thứ ba, Đức Tổng dẫn cộng đoàn trở về nguồn gặp gỡ hai vị Giám mục tiên khởi của Giáo Hội Việt Nam: Đức cha François Pallu và cách riêng Đức cha Lambert de la Motte - Đại diện Tông Tòa Đàng Trong, vị đại ân nhân của Giáo hội Việt Nam. Ngài không phân tích chi tiết sâu về lịch sử cuộc đời của các Tôi tớ Chúa, nhưng tưởng niệm hồng ân Thiên Chúa ban qua những hoạt động đóng góp của các ngài đối với Giáo Hội Việt Nam. Ngài nói: “Nếu Đức Mẹ Tàpao là hồng ân cho GPPT thì công trạng của Đức cha Pierre Lambert de la Motte cũng là hồng ân Chúa ban cách riêng cho Giáo hội Việt Nam”.

Kết thúc bài giảng, Đức Tổng nói: “Ước gì cuộc hành hương này, nhất là trước thềm Năm mới dương lịch 2024 và Năm mới Âm lịch, chúng ta thêm xác tín về tình Mẹ và về Hồng ân của Chúa trên cuộc đời mỗi người chúng ta. Amen”

Thánh lễ tiếp nối với phần phụng vụ Thánh Thể diễn ra trong trang nghiêm và sốt sắng. Trước khi kết lễ, Đức cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng thay lời cho toàn thể thành phần dân Chúa GPPT bày tỏ tâm tình biết ơn tất cả mọi người đã hiện diện hôm nay bên Mẹ Tàpao để dâng lời Tạ ơn Thiên Chúa, tôn vinh Đức Mẹ và cầu nguyện cho Giáo phận Phan Thiết.

Cuối cùng, cộng đoàn phụng vụ cúi đầu nhận phép lành trọng thể lãnh Ơn Toàn xá trong Năm Thánh mừng Kim Khánh GPPT.

Thánh lễ tạ ơn và phiên khai mạc mở án phong chân phước và phong thánh cho Tôi tớ chúa, Đức cha Pierre Lambert de la Motte kết thúc lúc 9 giờ 30’ cùng ngày.


Xem hình
Ban Truyền thông Giáo phận Phan Thiết 

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây